JAARREKENINGEN

Waarheidsgetrouwe jaarrekening

Het samenstellen van uw jaarrekening is bij Theco & Van Den Baard in goede handen. Als geen ander zijn wij in staat uw activiteiten in financiële zin te vertalen naar een waarheidsgetrouwe jaarrekening.

Uiteraard voldoet de door ons samengestelde jaarrekening aan de voor uw onderneming geldende wettelijke vereisten. Bijna nog belangrijker dan de wettelijke verplichting vinden wij het met u doornemen van de jaarrekening. Dit om mogelijke problemen, trends en andere ontwikkelingen te bespreken, met als doel het optimaliseren van uw bedrijfsvoering.

Desgewenst kan de jaarrekening aangevuld worden met vergelijkingen en analyses, zoals kengetallen, resultaatsvergelijkingen, resultaatanalyses, etc.

In bepaalde gevallen zal een jaarrekening volgens andere dan de gebruikeijke wetgeving samengesteld moeten worden. Te denken valt aan IFRS of US GAAP regelgevingen en de jaarrekeningen zullen dan vaak ook nog in een andere taal dan de onze opgemaakt moeten worden. Ook deze expertise hebben wij in huis en waar nodig laten wij de jaarrekening voor u professioneel vertalen.

Na goedkeuring van de jaarrekening zullen wij, in samenwerking met u, zorgen voor een correcte afhandeling van het proces. Dit tot en met een aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Zie ook Belastingzaken.

 OVERIGE DIENSTEN

BEDRIJFSADVIES

FINANCIAL CONTROLLING

BELASTINGZAKEN

FINANCIËLE ADMINSTRATIE

SALARISADMINISTRATIE

JAARREKENINGEN

OFFICE MANAGEMENT

Vrijblijvend kennismaken?

Neem gerust contact op of stap gewoon eens binnen!