PagBel01

Niet leuk, maar voor u wel makkelijk én goed

Ook al vindt bijna iedereen in Nederland dit onderwerp niet prettig, het hoort er bij. Sterker nog, belasting is een noodzaak voor onze samenleving. 

Uiteraard is het de bedoeling, dat u niet te veel betaalt. Daarom investeren wij veel in de belastingtechnische kennis van onze vakmensen.

 

Het juist en tijdig indienen van al uw       belastingaangiften en -opgaven is bij            Theco & Van Den Baard vanzelfsprekend.

Onze service op het gebied van belastingzaken:

  • Omzetbelasting
  • ICP opgaven
  • Loonbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapbelasting
  • Dividendbelasting
  • Diverse CBS opgaven

Een juiste aangifte omzetbelasting kan niet zonder goede broninformatie uit de finan-ciële administratie. En daarvoor is een juiste inrichting van de financiële administratie onontbeerlijk.

Ook op dit gebied hebben wij veel expertise in huis. En een dergelijke investering betaalt zich vlot terug als er aangiften omzetbelasting (en ICP opgaven) opgesteld worden.