Doorlopende machtiging Belastingdienst

8 okt 2021 | Algemeen

Met ingang van september 2021 ondersteunt de Belastingdienst een nieuw type machtiging, de doorlopende machtiging. Deze dienst stelt u in staat om een machtiging af te geven welke zal gelden voor toekomstige, nog niet vrijgegeven belastingjaren (tot wederopzegging). Op basis van een actieve doorlopende machtiging zal jaarlijks de registratie van de onderliggende jaar gebonden machtiging(en) geactiveerd worden.

De doorlopende machtiging vragen wij eenmalig aan. Hierna zal u één brief krijgen van de Belastingdienst om toestemming te geven voor deze machtiging, waarna deze voor alle toekomstige, nog niet vrijgegeven belastingjaren actief zal zijn. Dit bespaart u en ons de behandeling van de jaarlijkse brieven. Binnenkort zullen wij de aanvraag doen voor de doorlopende machtiging.

Wilt u deze doorlopende machtiging zo snel mogelijk naar ons sturen als u deze ontvangen heeft?

Alvast bedankt.